Bezrobocie w Polsce spada. Jak podał resort rodziny i pracy  stopa bezrobocia za czerwiec 2017 r. wynosi 7,4 proc.  Z kolie z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ta stopa bezrobocia w czerwcu była niższa i wynosi 7,1 proc.

 

Bez pracy pozostawało w Polsce 1 mln 150 tys. osób - to spadek o 50 tys. w porównaniu z majem i niemal o 150 tys. w porównaniu rok do roku. Jeszcze w 2014 r.  mieliśmy ponad 2 mln bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w kraju jest silnie zróżnicowana regionalnie. Pokazane różnice można zobaczyć poniżej na mapie.  

 

Płace rosną, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło prawie 4434 zł, to wzrost o 5 proc. względem ubiegłego roku.

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje:

Liczba bezrobotnych stan na dzień  30-06-2017:
 1751 ogółem (-32), 1106 kobiet.

Stopa bezrobocia za maj* 2017r.
  - Powiat Turecki: 4,8%
  - Wielkopolska: 4,4%
  - Polska: 7,4%
 Aktualizowane na podstawie danych z GUS

Stopa bezrobocia wg powiatów województwa Wielkopolskiego

Powiaty

12.2016

01.2017

02.2017

03.2017

04.2017

05.2017

Turecki

5,3

5,7

5,8

5,4

5,0

4,8