Dynamika zmian na rynku pracy wymaga od pracodawców i pracowników doskonalenia zawodowego, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Powiatowy Urząd Pracy w Turku wychodząc naprzeciw, dostosowuje się do stawianych przez rynek pracy wymagań, wykorzystując instrument, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). 

W ramach KFS możliwe jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, na które składają się:

-kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2016, z oferty KFS skorzystało 93 pracodawców z terenu powiatu tureckiego. Wsparciem z zakresu kształcenia ustawicznego zostało objętych 818 osób. Na finansowanie kosztów działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP w Turku wydatkował środki w wysokości 1 119 901,94 zł.

W ramach naboru prowadzonego w I kwartale 2017r., 30 pracodawcom przyznano wsparcie ze środków KFS w łącznej kwocie 372 047,14 zł. Z katalogu działań możliwych do sfinansowania z KFS skorzysta 349 pracowników i pracodawców.

PUP w Turku informuje, iż wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po otrzymaniu informacji z MRPiPS, zostanie zorganizowany nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, tel. 63 280 23 46, pok. 103.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40, fax: 63 280 23 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.turek.praca.gov.pl